Vi skaber øget værdi via

Rådgivning indenfor energi- & procesindustri

Energisystem og markeder

Energisystemer og energimarkeder er i den største omstilling nogensinde – fra central fossilt baseret produktion til et mix af energikilder og decentral grøn produktion. De politiske mål nationalt såvel som i  Europa, for denne omstilling er meget ambitiøse.

Forsyningsselskaber indenfor varme og energi samt produktionsenheder af energi har løbende behov for at undersøge, analysere og udvælge hvilke forandringer de bør gå efter for at fremtidssikre deres forretning og imødekomme kravene og forventningerne til morgendagens markeder og energisystemer.

services-grafikker/added-values-illustrationer-03.png

Added Values har ekspertise indenfor:

 • Feasibility af teknologier
 • Teknologivurderinger på markedsniveau
 • Sektorforskning og teknologimodning
 • Teknologisk roadmapping og scenarioer
 • Investeringsplanlægning

 

Læs mere

Anlæg- og forsyningskoncepter

Store forandringer i markeds- og rammebetingelserne gennemføres i disse år og presser imod en mere grøn og driftsfleksibel profil. Dette betyder bla. øget krav til en løbende modning og forandring af nuværende og fremtidige energianlæg og forsyning.

Som aktør i energibranchen er der brug for at arbejder med alle aspekter af energiplanlægning, produktion og distribution inden for mange forskellige energiformer samt nye teknologier til effektiv opvarmnings- og afkøling. Tilpasningerne skal foregå via velovervejet investeringer og uden at gå på kompromis med driftssikkerhed, energieffektivitet, miljøpåvirkninger og anlægslevetid.

services-grafikker/added-values-illustrationer-02.png

Added Values har ekspertise indenfor:

 • Optimering af anlægskoncepter
 • Design af økonomisk kontrolrum
 • Modellering og simulering af anlægs- og forsyningskoncepter

Læs mere

Projektgennemførsel

Succesfuld implementering af anlægsprojekter hvad enten det er nybyggeri, udbygning, ombygning eller reparationsarbejde er et centralt fokuspunkt for enhver anlægsejer. 

Som anlægsejer er der behov at navigere sikkert og trygt igennem hele processen fra de indledende faser til idriftsættelsen, hvilket forudsætter en stor og opdateret teknisk viden og erfaringsgrundlag, der matcher leverandørerne og bygherrerådgivere. 

services-grafikker/added-values-illustrationer-04.png

Added Values har ekspertise indenfor:

 • QA rolle for anlægsejere
 • Kvalitetssikring
 • Teknisk vurdering af leverandører
 • Udbudsprocesser

Læs mere

Anlæg i drift

Effektiviseringer inden for energidistribution og energiproduktion, både ren varmeproduktion, ren el produktion og kombineret el- og varmesystemer, er i stigende grad afgørende for en god driftsøkonomi samt gode konkurrencemuligheder for den enkelte anlægsejere.

For anlægsejere skal driftsoptimeringer både tage hensyn til den igangværende drift, være et konstruktivt samarbejde med organisationens tekniske personale i både drift og planlægning samt bygge på god kommunikation mellem alle involverede parter, så de forventede økonomiske eller tekniske målsætninger realiseres.

services-grafikker/added-values-illustrationer-01.png

Added Values har ekspertise indenfor:

 • Troubleshooting, optimering og fleksibilisering
 • Performance monitoring
 • Online support og optimeringsværktøjer
 • Levetidsvurderinger, vedligholdelsesplaner og haverianalyse
 • Analyse af virkningsgrad, brændselskombinationer og delprocesser
 • Udvikling af værktøjer til støtte op i driften
 • Rådgivning og implementering af løbende driftsoptimeringer

Læs mere

bubble