Om os

Vi er en specialistvirksomhed, der hjælper kunder i energisektoren med at bringe øget værdi i deres forretning.

Vi designer fremtidens CO2-neutrale energianlæg

Vores specialistrådgivning til energibranchen forbedrer forretningen hos kunderne. Vores primære fokusområder er at optimere investeringer i nye anlæg og at optimere driften af eksisterende anlæg

I samarbejde med vores kunder i energibranchen vil vi skabe øget værdi både i kundernes investeringer i fremtiden og i deres daglige energiproduktion i nuværende anlæg. Det er vores mission.

Opgaverne, vi løser for og sammen med vores kunder, er kendetegnet ved samspillet mellem udvikling, rådgivning og forskning. Dette sikrer den maksimale værdiskabelse for kunden.

Vi beskæftiger os både med langsigtede strategiske problemstillinger, hvor vi hjælper selskaber med at optimere deres investerings- og anlægsportefølje og med konkret opstart og driftsoptimering af anlæg.

HELT KONKRET begynder et større anlægsprojekt med,

  • at en kunde skal træffe beslutning om at investere i et nyt anlæg. Her kan vi ved hjælp af avancerede beregnings- og optimeringsmodeller rådgive om, hvilke anlæg – dvs. type og størrelse – der er bedst i det lange løb.
  • Når investeringsbeslutningen er truffet, skal processen designes, og som nogle af de få rådgivere, benytter vi f.eks. både statiske og dynamiske systemmodeller til at få et detaljeret indblik over hele anlægget i forskellige driftssituation.
  • Vi udarbejder ofte det meget detaljerede design af udvalgte systemer - klar til implementering af en tredje part. Vi hjælper med at skrive udbudsmateriale og vurdere tilbuddene. Det kræver dyb teknisk indsigt i processer, maskiner og styring. Det har vi.
  • Med vores specialistviden om processer og styringer er vi ofte dybt involverede i idriftsættelsen og afprøvningen af anlæggene. Efterfølgende hjælper vi med at designe anlægsændringer, lave driftsoptimeringer og performance tests, hvis kunden ønsker at få mere ud af sit anlæg.

Added Values’ medarbejdere er alle højtuddannede ingeniører med op til 30 års international erfaring inden for energisektoren. Vi leverer højtspecialiserede rådgivningsydelser i form af analyser, vurderinger, strategisk planlægning og procesoptimering

Vores rådgivning baseret på avancerede modelberegninger, sikrer maksimal værdi og robusthed for kunden.

I denne korte film illustrerer vi, hvordan vores rådgivning til kunder i energisektoren skaber øget værdi for både kunden og miljøet.

Ansvarlighed er kernen i Added Values værdier

Medarbejdere
Medarbejdernes trivsel er af afgørende betydning for os, og det er vigtigt, at Added Values er en attraktiv arbejdsplads. Personlig og faglig udvikling er derfor centralt hos os. Med regelmæssige samtaler vender leder og medarbejder opnåede resultater, ønsker og kommende udfordringer. Vi sørger for, at medarbejderne altid har de rette kompetencer og efteruddannelser.

Eftersom vi værdsætter balance mellem arbejdstid og fritid, giver vi mulighed for, at vores medarbejdere i samarbejde med nærmeste leder kan planlægge deres arbejde fleksibelt.

Medarbejderhåndbogen indeholder de mere praktiske forhold i ansættelsen samt information om arbejdsmiljørepræsentant, APV’er, osv.

Kunder
Vores tilgang til kunder og samarbejdspartnere bygger på åbenhed, gennemsigtighed og respekt. Vi handler ansvarligt og går forrest for at finde den bedste løsning for kunden.

I Added Values arbejder vi helhedsorienteret med bæredygtighed uanset om det drejer sig om klimapåvirkning, miljøforhold, arbejdsmiljø eller økonomisk ansvarlighed. 

 

Added Values' ejere og direktør:

Mogens Bech Laursen

Medejer

Mogens Bech Laursen

Mail: mbl@addedvalues.eu

Telefon: +45 24 47 94 21

John Hald

Medejer

John Hald

Mail: jha@addedvalues.eu

Telefon: +45 24 47 94 50

Tommy Mølbak

Medejer

Tommy Mølbak

Mail: tmo@addedvalues.eu

Telefon: +45 24 47 95 44

Ole Hede Larsen

Medejer

Ole Hede Larsen

Mail: ohl@addedvalues.eu

Telefon: +45 24 47 94 40

Neino Holm

CEO

Neino Holm

Mail: nho@addedvalues.eu

Telefon: +45 24 47 95 47

bubble