Cases

Strategisk udvikling af produktionsselskaber

Strategiske udfordringer

 

Produktions- og forsyningsselskaberne har en række eksisterende anlæg, som skal udnyttes bedst muligt. Samtidig skal der tages stilling til, hvordan produktions- og forsyningsanlæggene skal se ud i fremtiden. Der melder sig derfor helt naturligt en række spørgsmål:

 • Hvilke teknologiløsninger er relevante, når vi samtidig vil udnytte de eksisterende anlæg bedst muligt?
 • Hvad kommer det til at koste, hvis vi vil være CO2-neutrale på et bestemt tidspunkt?
 • Hvilken indflydelse får udviklingen i fjernvarmeforbruget på vores forretning?
 • Hvilken indflydelse får udviklingen på el-markederne på de investeringsvalg, vi skal træffe?
 • Kan vi træffe investeringsvalg, som er forretningsmæssigt robuste overfor ændringer i afgiftsmæssige og tilskudsmæssige rammebetingelser?
 • Hvordan kan vi på forhånd sikre, at eksisterende og nye anlæg vil kunne fungere driftsmæssigt med hinanden?

cases/skaermbillede-2021-01-04-102629.jpg

Baseret på vores specialistviden kan vi hjælpe med at besvare alle disse spørgsmål.

Udbyttet af en strategisk analyse

Udbyttet er en robust plan for, hvordan udviklingen af anlæggene skal forløbe henover den kommende årrække, har stor værdi. Planen sikrer, at de kommende investeringsbeslutninger er holdbare og robuste set ud fra de forandringer, som kan opstå både eksternt og internt.

Som et helt konkret eksempel kan den forretningsmæssige værdi af øget akkumulatortank-kapacitet isoleret set have betydelig værdi. Og i sammenhæng med yderligere små investeringer i øget produktions-flexibilitet og øget produktions-kapacitet, vil forretningsværdien kunne øges betydeligt.

En strategisk analyse giver:

 • en helt konkret plan for hvilke investeringer, der skal foretages hvornår. Planen kan være kortsigtet 3-5 år eller mere langsigtet 10-20 år og giver et stærkt grundlag for beslutninger og kommunikation.
 • en økonomisk kvantificering af, hvordan den anlægsmæssige udvikling vil være påvirket af ændringer i omgivelserne. Dette vil sikre en robust forretning og samtidig også være grundlag for at kunne handle effektivt på ændringer.
 • en detaljeret indsigt i, hvordan driften af det enkelte anlæg og samdriften mellem anlæggene forventeligt vil komme til at se ud i fremtiden. Dette sikrer, at de tekniske løsninger kan realiseres og danner grundlag for de udbudsspecifikationer som skal laves.
 • konkrete forbedringstiltag, som med fordel kan gennemføres her og nu. Dette kan fx være software-værktøjer til støtte i daglig drift, nye strategier for brændselsindkøb eller opbygning af nye interne kompetencer.

Added Values’ gennemførelse af en strategisk analyse

Vi tager projektledelsen i forløbet og herunder også inddragelse af kunden under hensyntagen til ressourcer.

Et typisk forløb indeholder følgende trin:

 1. Opstilling af forudsætninger, dvs. nuværende anlæg, drift, planer og strategi.
 2. Udvikling af simuleringsmodel baseret på Added Values’ analyseværktøj AVPlan.
 3. Gennemførelse af simuleringer og analyser ud fra de strategiske og forretningsmæssige forudsætninger som ønsket af kunden.
 4. Konklusion, anbefalinger og dokumentation af analyserne i et notat.

Kunde-case

Kunden er et forsyningsselskab, som ejer både affaldsfyrede kraftvarmeanlæg, fjernvarme-forsyningsnet og spidslastanlæg. Som en del af en strategisk analyse er der blevet undersøgt, om der er forretning i at bygge akkumulatortanke i deres net.

 cases/skaermbillede-2021-01-04-103650.jpg

Investeringsmæssigt kræver løsningen, at der dels bygges en akkumulatortank og dels udskiftes et by-pass damprør på det ene affaldsfyrede anlæg. Sidstnævnte nødvendige tiltag er en konsekvens af en kombineret anvendelse af AVPlan og anlægsmæssig detailviden.
Driftsmæssigt vil der med udgangspunkt i markeds- og anlægsforhold for 2015 kunne opnås en årlig forøgelse af dækningsbidraget på 2 mio. kr.

Den øgede indtjening kommer primært fra reducerede tab i elmarkedet og fra fortrængning af dyrere fjernvarmeproduktion på spidslastkedler. Indtjeningsforbedringen er særdeles robust overfor fx variationer i elpriserne.

Herudover har det været en del af analysen at finde den optimale størrelse på tanken og den bedste placering af tanken.

Det videre forløb: Added Values har gennemført analysen i samarbejde med kunden, som efterfølgende har ønsket selv at kunne gennemføre denne type analyser. Til dette formål har Added Values leveret en kundetilpasset version af AVPlan til kunden.

bubble