Cases

Performance-benchmark af termiske produktionsanlæg

Performance-udfordringer

 

En vigtig forudsætning for at kunne udnytte og udvikle de eksisterende produktionsanlæg er at vide helt nøjagtigt, hvad anlægget kan præstere, som det er nu. Dette gælder fx på følgende områder:

 • Energieffektivitet: For de fleste anlæg er brændslet en omkostning, og derfor vil virkningsgrader være en helt afgørende konkurrenceparameter.
 • Produktionsfleksibilitet: Anlæggets evne til at kunne skifte mellem produkter –  typisk el og varme – bliver mere og mere afgørende for anlæggenes indtjeningsevne.
 • Brændselsfleksibilitet: Evnen til at kunne skifte og mixe forskellige brændsler vil kunne påvirke både selve brændselsomkostningen og også give afgørende forskelle på anlæggets performance.
 • Produktionskapacitet: Den maksimalt mulige produktion er vigtig i mange sammenhænge – fx øget omsætning i højprissituationer og indtjening i regulerkraft-markeder.
 • Levetid: Restlevetiden for anlæggets kritiske komponenter er afgørende for at kunne udnytte restlevetiden intelligent, for at kunne sikre rådigheden og for at kunne planlægge rettidigt vedligehold.

cases/skaermbillede-2021-01-04-100545.jpg

Added Values kan hjælpe med at få skabt klarhed over disse områder. Vi har den specialistviden, der kræves.

Udbyttet af et performance-benchmark

For at kunne udnytte produktionsanlæggene effektivt i den daglige drift er det vigtigt at vide, hvad anlægget rent faktisk kan præstere, og herunder også hvor det gør ondt, når anlægget køres ud til grænsen. Desuden er det vigtigt at vide, hvor det kan betale sig at investere i vedligehold og ombygning. Begge dele får man overblik over ved at gennemføre et performance benchmark.

Et performance-benchmark giver:

 • en helt konkret vurdering af anlæggets driftsmæssige effektivitet, og dette kan fx være med hensyn til virkningsgrader, fleksibilitet, kapacitet, mv.
 • en helt konkret vurdering af anlæggets vedligeholdelsesmæssige tilstand, og dette kan fx være mht. degraderinger på turbine, korrosion i kedel eller restlevetid på komponenter.
 • en økonomisk vurdering af, hvordan ændret driftsstrategi kan betale sig, og hvor det evt. kan betale sig at investere i forbedringer. Dette er baseret på en kombineret vurdering af anlæggets formåen og de markedsmæssige muligheder.

Added Values’ gennemførelse af et performance benchmark

Vi tager projektledelsen i forløbet og herunder også inddragelse af kunden under hensyntagen til ressourcer.

Et typisk forløb indeholder følgende trin:

 1. Afstemning med kunden af hvilke performancemæssige elementer der skal være fokus på.
 2. Opsamling af driftserfaringer og -problemer, evt. kombineret med analyse af driftsdata.
 3. Gennemførelse af driftsforsøg til afklaring af specifikke driftsmæssige udfordringer.
 4. Konklusion, anbefalinger og dokumentation af analyserne i et notat.

Kunde-case 1

Anlægget er et biomassefyret kraftvarmeanlæg, hvor der er gennemført en vurdering af anlæggets virkningsgrader med henblik på at vurdere forbedringsmuligheder og behov for renovering.

cases/skaermbillede-2021-01-04-101848.jpg

På grundlag af driftsanalyser og termodynamiske modeller (eksempel er vist i figur) har Added Values anbefalet at følge op på hedefladekorrosion, forbedre forbrændingsforhold samt implementere by-pass drift på anlægget. Alle disse tiltag er senere gennemført med korte tilbagebetalingstider til følge.

Kunde-case 2

Anlægget er et kulfyret kraftvarmeværk, hvor der har været et ønske om at undersøge mulighederne for at sænke teknisk minimum. Til dette formål har Added Values gennemført et performance benchmark med teknisk minimum som specifik fokus.

Konklusionen er, at anlægget via en række forholdsvis billige tiltag i reguleringskoncepter, overvågning og forbrænding kan sænke teknisk minimum betydeligt. De første skridt er realiseret som vist i figuren.

cases/skaermbillede-2021-01-04-101823.jpg

Gevinsten er reducerede elmarkedstab i lavprisperioder og tilbagebetalingstiden er mindre end 2 måneder.

bubble