Cases

Optimering af fleksibilitet i energianlæg

Høj drifts- og brændselsfleksibilitet er afgørende for indtjening i det volatile energisystem

Udfordringer for driften

 

Energimarkederne er under hastig forandring, og konkurrencen inden for energiproduktion, både ren varmeproduktion, ren el produktion og kombineret el- og varmeproduktion, er i stigende grad under prismæssigt pres.

Driften af anlæggene skal derfor løbende tilpasses de ændringer, der sker i markedsforhold, reguleringer og afgifter, så de hele tiden kan præstere maksimalt.

Dette stiller især krav til stigende fleksibilitet; både med hensyn til brændsler og til driftsmæssig fleksibilitet.

Ved optimering af fleksibilitet – hvad enten det er brændselsfleksibilitet eller driftsfleksibilitet – er det vigtigt, at der ses holistisk på hele anlægget, så optimering et sted ikke udhuler processer andre steder.

Hvad kan vi gøre?

Added Values medarbejdere har mange års international erfaring fra optimering på energiproduktions anlæg og kan hjælpe med at skabe de rigtige løsninger på disse udfordringer.

Vi har specialister på de tekniske områder, der er vigtige for at kende anlæggene i dybden; både hvad de kan, og hvad de kan bringes til at kunne.

Her forener vi en høj teoretisk viden med mangeårige praktiske hands-on erfaringer fra optimering og trouble shooting på produktionsanlæg i Danmark og det øvrige Europa.

Vi har den bredde af tekniske kompetencer, der gør, at vi forener vores specialistkompetencer til at finde de bedste og mest robuste løsninger.

Samtidig har vi et stærkt kendskab til, hvad anlæggene skal præstere indenfor:

 • Varmeproduktion
 • Forsyningssikkerhed
 • Maksimering af indtjening på elmarkeder
 • Reduktion af omkostninger til drift, brændsel, vedligehold samt levetidsomkostninger
 • Hensyntagen til afgifter og reguleringer.

Hvad er optimerering af fleksibilitet?

Værdiskabelse

Vi laver vurdering af fleksibiliseringstiltag for eksisterende og eventuelle nye anlæg med business case-tilgang for prioritering og værdisætning af tiltag

I vurderingen indgår følgende hovedelementer:

 • Tekniske muligheder – se nedenfor
 • Krav til forsyningssikkerhed
 • Benefits omkring optimal markedsudnyttelse
 • Konsekvenser vedrørende afgifter og reguleringer
 • Omkostninger/investeringer
 • Optimal udnyttelse af alle assets

Driftsfleksibilitet

Vi optimerer anlæggenes driftsfleksibilitet på følgende områder:

 • Reducere minimumslast
 • Øge lastgradienter
 • Overlast og kapacitetsforøgelse
 • Startoptimering
 • Bypass drift
 • Optimere samdrift af anlæg
 • Nye anlægskoblinger med fx varmepumper

Brændselsfleksibilitet

Vi optimerer anlæggenes brændselsfleksibilitet på følgende områder:

 • Konvertering af anlæg til nye brændsler, fx kul til træpiller
 • Samfyring med alternative brændsler, fx halmtilsats ved kulfyring, billige biomassetyper
 • Optimere brændselsblanding til at matche anlæggets ønskede driftsegenskaber, afgiftsforhold og leverancer

Levetidsoptimering

Vi sikrer intelligent udnyttelse af anlæggenes restlevetid på følgende områder:

 • Præcis vurdering af restlevetid af hovedkomponenter
 • Betydning af drift og brændsler på levetidsforbrug
 • Cost/benefit analyse omkring fleksibilitet kontra levetidsforbrug, fx omsætning af restlevetid til øget fleksibilitet
 • Etablering af samlet levetids management
bubble