Cases

Økonomisk kontrolrum til kraftvarmeværker og forsyningsselskaber

De daglige driftsudfordringer

 

I den daglige drift af produktions- og forsyningsanlæg er der mange hensyn at tage, og dette inkluderer både de eksterne markeds- og afgiftshensyn samt de interne hensyn til driftsøkonomi og forpligtigelser. Selskaberne står samtidig med en kompleks sammensætning af produktions- og forsyningsanlæg, som skal anvendes på den bedst mulige måde i daglig drift. Dette indebærer en række forskellige spørgsmål, som der skal tages stilling til i den daglige drift:

 • Hvordan sikrer vi, at den leveringspligtige fjernvarme bliver leveret og med den rigtige kvalitet?
 • Hvordan får vi bedst mulig indtjening på elspot-markedet?
 • Hvilke muligheder har vi for at øge indtjeningen på øvrige elmarkedspladser, og hvordan får vi realiseret denne indtjening?
 • Hvordan ser vores marginalomkostninger ud nu og her og i forskellige driftssituationer?
 • Hvordan får vi korrigeret produktionsplanen, når uforudsete hændelser forekommer?
 • Får vi indregnet de drifts- og vedligeholdelsesmæssige konsekvenser i den daglige anvendelse af anlæggene?

Added Values kan hjælpe med at få svar på disse spørgsmål baseret på vores specialistviden om energianlæg og driften af disse.

Udbyttet af det økonomiske kontrolrum

Det økonomiske kontrolrum består af forskellige hjælpeværktøjer, så der opnås et effektivt overblik over, hvilken tilstand de enkelte anlæg har, og hvordan de enkelte skal køre i den nærmeste fremtid, så der samlet set opnås den bedste driftsøkonomi, og så driftspersonalet har det bedst mulige grundlag for at træffe beslutninger.

Et konkret eksempel kan være, at der opstår en nødvendig lastreduktion på et affaldsfyret kraftvarmeværk pga. manglende blæserkapacitet. Her skal træffes beslutning om, hvordan den manglende el- og fjernvarme skal leveres på grundlag af tekniske og økonomiske konsekvenser. Fx vil forskellige alternative løsninger skulle vurderes mod hinanden: Turbine by-pass drift? Start af spidslastkedler? Afladning af akkumulatortank? Anderledes brændselssammensætning? 

Det økonomiske kontrolrum giver:

 • sikkerhed for. at de forskellige anlæg udnyttes bedst muligt både mht. forsyningspligt, omkostninger og indtjening på forskellige elmarkeder.

 • overblik over driftsplanen for de forskellige anlæg, så driftspersonalet hele tiden er klædt på til at kunne træffe beslutninger, når der forekommer uplanlagte hændelser.

 • overblik over performance, fx KPI’ere, for de forskellige anlæg, så driftspersonalet er på forkant med uhensigtsmæssige situationer og kan træffe driftsmæssige beslutninger.

Added Values’ gennemførelse af opgaven

Vi tager projektledelsen i forløbet og herunder også inddragelse af kunden under hensyntagen til ressourcer.

Et typisk forløb indeholder følgende trin:

 1. Overblik over de forretningskritiske elementer i daglig drift, herunder markeder og D&V.
 2. Overblik over de eksisterende systemer, som understøtter optimering i daglig drift.
 3. Sammensætning af det optimale koncept for det økonomiske kontrolrum under hensyntagen til eksisterende systemer og fremtidige behov.
 4. Implementering af det økonomiske kontrolrum, herunder indkøb og idriftsættelse af nødvendige værktøjer.

Kunde-case

Kunden er et forsyningsselskab, som ejer både affaldsfyrede kraftvarmeanlæg, fjernvarme forsyningsnet og spidslastanlæg. Selskabet forventer øget kompleksitet i fremtiden både på brændselssiden, på anlægssiden og på markedssiden. Kunden har derfor ønsket at få udviklet og implementeret et optimeret koncept for det økonomiske kontrolrum.

 cases/skaermbillede-2021-01-04-104441.jpg

Indledningsvis er de forretningsmæssige behov og eksisterende software- og datasystemer analyseret. Analysen har vist, at det er vigtigst at få implementeret en effektiv fjernvarmeprognose og et effektivt lastplanlægningsværktøj først, mens andre hjælpeværktøjer som fx performanceværktøj og automatisk balanceregulering godt kan vente.
Værktøjerne er implementeret på anlægget i Glostrup, og den daglige anvendelse og værdiskabelse er påbegyndt.

De afgørende faktorer for daglig værdiskabelse kommer primært fra følgende faktorer:

 • Brugervenligheden og overskueligheden for den løbende anvendelse i kontrolrummet.
 • Kvaliteten af de underliggende teknisk/økonomiske modeller.
 • Et effektivt organisatorisk set-up, som både sikrer daglig anvendelse og løbende tilpasning.

Det videre forløb: Når ovennævnte værktøjer er indkørt i daglig drift, er næste naturlige skridt for kunden at overveje at implementere en løbende driftsmæssig performanceopfølgning.

bubble