Driftsoptimering

Løbende optimering og hurtig problemløsning er afgørende for indtjeningen

Konkurrencen inden for energiproduktion, både ren varmeproduktion, ren el produktion og kombineret el- og varmeproduktion, er i stigende grad under prismæssigt pres. Desuden er der i stigende grad fokus på prissætningen af brændsler, fx halm og affald. I denne daglige drift betyder det, at hurtige reaktioner på selv små performancereduktioner er vigtige. Desuden vil effektiv forebyggelse og hurtig løsning af havarier være særdeles vigtigt, så større investeringer i reparationer kan minimeres og størst mulig rådig kan holdes.

Vi tilbyder

 • Beregning af anlæggets virkningsgrad, herunder opdeling på delprocesser og beregning af eventuelle degraderinger hen over tid
 • Levetidsvurderinger af anlæggets højtemperaturkomponenter
 • Identifikation af årsag ved havarier og opstilling af løsninger hertil
 • Vurdering af konsekvenser ved brændselsvariationer og introduktion af nye brændsler
 • Udvikling af værktøjer som kan støtte driften i den daglige opfølgning og indmelding til markedet

Projekteksempler

 • Måling, analyse og afhjælpning af korrosion i vindmøllefundamenter, så den langsigtede holdbarhed sikres
 • Bred performancevurdering af kraftvarmeværk, med det formål at opstille en prioriteret liste over forbedringsmuligheder på anlægget med udgangspunkt i investeringsestimat og markedspotentiale
 • Vurdering af nødvendigheden for at udskifte højtemperaturkomponenter i forbindelse med levetidsforlængelse af kraftvarmeværker
 • Optimering af de primære reguleringssløjfer på kedlen, så brændselsskift løbende kan gennemføres med høj grad af sikkerhed og høj virkningsgrad
 • Undersøgelse af årsagen til at driftstiden på vakuumpumperne hen over tid har fået øget driftstid, med det formål at udbedre årsagen eller fastlægge årsagen som en komponent degradering
 • Udvikling af viden som kan forbedre forståelse for brudmekanismerne i vindmøllers drivtog

Kontakt os

Og få et uforpligtende snak med en af vores professionelle konsulenter.