Nyheder

Værdifuld projekterfaring gavner andre kunder

”Siden 2017 har Added Values rådgivet DIN Forsyning i forbindelse med deres omlægning til CO2-neutral fjernvarme i Esbjerg og Varde Kommuner. Og for deres ambitiøse tilgang er DIN Forsyning nu blevet nomineret til Fjernvarmeprisen 2023. Erfaringerne fra det omfangsrige projekt kan Added Values bringe med videre i de projekter, de løser for andre forsyningsselskaber.”

Sådan begynder en artikel i magasinet Danish Energy Supply, der blev bragt sammen med en artikel om DIN Forsyning i november-udgaven 2023.

I artiklen fortæller medejer Tommy Mølbak blandt andet, at:

  • "Projektet i Esbjerg er en slags "first of a kind", for det er så komplekst og inddrager så mange energikilder herunder især to store havvandsbaserede varmepumper"

  • "Vi kan i vores programmer beregne og designe det fremtidige setup, så der tages hensyn til bedste energikilde, deres placering i fjernvarmesystemet, og hvornår de skal integreres"

I artiklen kan du desuden læse om, hvordan fremtidens forsyning skal inkludere sektorkobling, om interessen for danske energisystemer i udlandet, og hvordan vi hjælper en lang række forsyningsselskaber i deres investering i CO2-neutrale energianlæg og designer de mest optimale løsninger på de konkrete steder.

LÆS HELE ARTIKLEN HER:  papers/artikel-i-energy-supply-nov23_final.pdf

 

artikel-/samlet-simuleringsmodel-collage.png

Simuleringsmodel over integration af energikilder. Kilde: Added Values

 

 

 

bubble