Artikler

Fremtidens fjernvarmekoncepter - et EUDP projekt

Added Values er projektleder for et EUDP projekt med fokus på at optimere fremtidens integrerede fjernvarmeløsninger. Målet er dels at udvikle fremtidens lokale fjernvarmekoncepter baseret på konkrete cases og dels at udvikle en metode som kan håndtere den høje kompleksitet som fremtiden indebærer.
Projektets titel er Local Heating Concepts for Power Balancing og gennemføres med en række slutbrugere:

  • AffaldVarmeAarhus
  • Trefor Varme
  • Dansk Fjernvarme

Samt tre forskningsinstitutter

  • Aalborg Universitet Energi
  • Aalborg Universitet Elektroniske Systemer
  • Aarhus Universitet Indeklima & Energi

Projektet slutter sommeren 2020, og foreløbige resultater tyder på, at der kan være rigtig god økonomi i lokale løsninger — både til gavn for fjernvarmeforbrugerne og til gavn for elsystemet.

Projektet omtales i en artikel i tidsskriftet Fjernvarmen.
https://addedvalues.eu/wp-content/uploads/2019/10/Local-heating-concepts-%E2%80%94-artikel.pdf 

bubble