Services

Projektgennemførsel

Succesfuld implementering af anlægsprojekter hvad enten det er nybyggeri, udbygning, ombygning eller reparationsarbejde er et centralt fokuspunkt for enhver anlægsejer. 

Som anlægsejer er der behov at navigere sikkert og trygt igennem hele processen fra de indledende faser med kravspecifikation og udbud til idriftsættelsen. Dette forudsætter en stor og opdateret teknisk viden og erfaringsgrundlag, der matcher leverandørerne og bygherrerådgivere.

Vi hjælper med at stille de rigtige krav til de nye anlæg, så der opnås størst mulig økonomisk og miljømæssig effekt. I byggefasen hjælper vi med at sikre kvalitet og de rigtige driftsegenskaber for de nye anlæg.

Og endelig bistår vi i idriftsættelsesfasen med at gennemføre garantitest og performance-optimering både på det enkelte anlæg og på tværs af den samlede portefølje (produktions- og forsyningsanlæg).

services-grafikker/added-values-illustrationer-04.png

Added Values har ekspertise inden for:

  • QA-rolle for anlægsejere
  • Teknisk vurdering af leverandører
  • Udbudsprocesser, herunder kravspecifikation og evalueringskriterier
  • Kvalitetssikring på vegne af anlægsejere
  • Vurdering af leverandørers tekniske standard
  • Funktionsbeskrivelser og programmeringsoplæg til automation
  • Idriftsættelsesprocedurer og driftsmanualer
  • Idriftsættelse af anlæg, automation og økonomisk kontrolrum
bubble