Services

Projektgennemførsel

Succesfuld implementering af anlægsprojekter hvad enten det er nybyggeri, udbygning, ombygning eller reparationsarbejde er et centralt fokuspunkt for enhver anlægsejer. 

Som anlægsejer er der behov at navigere sikkert og trygt igennem hele processen fra de indledende faser til idriftsættelsen, hvilket forudsætter en stor og opdateret teknisk viden og erfaringsgrundlag, der matcher leverandørerne og bygherrerådgivere. 

services-grafikker/added-values-illustrationer-04.png

Added Values har ekspertise indenfor:

  • QA rolle for anlægsejere
  • Kvalitetssikring
  • Teknisk vurdering af leverandører
  • Udbudsprocesser
bubble