Services

Energisystemer og markeder

Energisystemer og energimarkeder er i den største omstilling nogensinde. Vi går fra en central og fossilt domineret forsyning til et grønt mix af energikilder og decentral produktion. De politiske mål for denne omstilling – både på nationalt og europæisk plan - er meget ambitiøse.

Forsyningsselskaber og produktionsenheder af varme og energi arbejder løbende på at fremtidssikre deres forretning, så de lever op til nye krav til både markeder og energisystemer. Vi hjælper med løbende at evaluere, analysere og implementere de bedste teknologier.

Fokus er på sammenhængende forsyningssystemer som giver synergi på tværs af egne anlæg og som samtidig giver effektiv sektorkobling mod eksterne aktører, fx systemydelser til elnettet og fx udnyttelse af overskudsvarme fra PtX anlæg.

services-grafikker/added-values-illustrationer-03.png

Added Values har ekspertise indenfor:

  • Feasibility af teknologier, fx varmepumper med forskellige varmekilder; herunder havvandsvarmepumper
  • Teknologivurderinger på markedsniveau
  • Forskningssamarbejde og teknologimodning
  • Teknologisk roadmapping og scenarier
  • Investeringsoptimering
bubble