Services

Anlægs- og forsyningskoncepter

Store forandringer i markeds- og rammebetingelserne gennemføres i disse år. Disse ændringer presser i retning af en mere grøn og mere fleksibel anlægsportefølje. Dette betyder bl.a. øget krav til en løbende modning og forandring af nuværende og fremtidige energianlæg og forsyning.

Som aktør i energibranchen er der brug for at arbejde med alle aspekter af energiplanlægning, produktion og distribution inden for mange forskellige energiformer samt nye teknologier til effektiv opvarmning og afkøling.

Tilpasningerne skal foregå via velovervejede investeringer og uden at gå på kompromis med driftssikkerhed, energieffektivitet, miljøpåvirkninger og anlægslevetid. Den høje kompleksitet både i rammebetingelser, teknologimuligheder og drift giver behov for grundig og velargumenterede investeringsplaner.

Vi hjælper med at optimere de investeringer som omstillingen medfører. Resultatet vil ofte være et optimeret investeringsforløb (roadmap), som er robust overfor de forandringer/muligheder, som fremtiden bringer.

Vi svarer på det ”simple” spørgsmål: ”Hvornår og hvor skal hvilke typer anlæg bygges i hvilken størrelse?” Og ikke mindst, så dokumenterer vi hvorfor. Samtidig sikrer vi den praktiske implementerbarhed af roadmappet og den driftsmæssige robusthed hen over hele roadmappets tidshorisont, fx frem mod 2040.

services-grafikker/added-values-illustrationer-02.png

Added Values har ekspertise inden for:

  • Optimering af investeringsforløb
  • Optimering af anlægskoncepter
  • Design af økonomisk kontrolrum
  • Modellering og simulering af anlægs- og forsyningskoncepter
bubble