Services

Anlæg i drift

For den enkelte anlægsejer er effektiviseringer inden for energidistribution og energiproduktion i stigende grad afgørende for en god driftsøkonomi samt gode konkurrencemuligheder. Dette gælder uanset, om det drejer sig om ren varmeproduktion, ren el-produktion eller om kombineret el- og varmesystemer.

For anlægsejere skal driftsoptimeringer tage hensyn til den igangværende drift, arbejde tæt sammen med det tekniske personale i både drift og planlægning og samt involvere alle parter. På den måde realiseres de forventede økonomiske eller tekniske målsætninger.

Vi hjælper med at vurdere og analysere de mulighederne for forbedret performance og i forlængelse heraf også med detaildesigne de tilpasninger, som skal implementeres -både anlægshardware og automation. Endelig bistår vi også med det rent praktiske med opfølgning over for leverandører og opfølgning på performance efter tilpasningerne.

services-grafikker/added-values-illustrationer-01.png

Added Values har ekspertise inden for:

  • Troubleshooting, optimering og fleksibilisering (fx i forhold til brændsler og adgang til arbejdsområde)
  • Analyser af energieffektivitet (varmebalancer)
  • Analyser af dynamiske egenskaber, fx til forbedring af systemydelser
  • Performance monitoring
  • Online support og optimeringsværktøjer
  • Levetidsvurderinger, vedligeholdelsesplaner og haverianalyse
  • Analyse af virkningsgrad, brændselskombinationer og delprocesser
  • Udvikling af værktøjer til støtte op i driften
  • Rådgivning og implementering af løbende driftsoptimeringer
bubble