Services

Anlæg i drift

Effektiviseringer inden for energidistribution og energiproduktion, både ren varmeproduktion, ren el produktion og kombineret el- og varmesystemer, er i stigende grad afgørende for en god driftsøkonomi samt gode konkurrencemuligheder for den enkelte anlægsejere.

For anlægsejere skal driftsoptimeringer både tage hensyn til den igangværende drift, være et konstruktivt samarbejde med organisationens tekniske personale i både drift og planlægning samt bygge på god kommunikation mellem alle involverede parter, så de forventede økonomiske eller tekniske målsætninger realiseres.

services-grafikker/added-values-illustrationer-01.png

Added Values har ekspertise indenfor:

  • Troubleshooting, optimering og fleksibilisering
  • Performance monitoring
  • Online support og optimeringsværktøjer
  • Levetidsvurderinger, vedligholdelsesplaner og haverianalyse
  • Analyse af virkningsgrad, brændselskombinationer og delprocesser
  • Udvikling af værktøjer til støtte op i driften
  • Rådgivning og implementering af løbende driftsoptimeringer
bubble