Nyheder

AVPLAN - et optimeringsværktøj

Når vi rådgiver vores kunder, kombinerer vi vores dybe, tværfaglige viden med særlige programmer og systemer til at beregne, simulere og modellere data, energianlæg og scenarier. Det gør vi for at understøtte kundens endelige investeringsbeslutning.

Èt af de værktøjer, vi anvender, er AVPLAN, der er baseret på modelleringssproget GAMS.

Helt kort bruger vi AVPLAN til at give kunden et solidt beslutningsgrundlag, når de skal investere i nye anlægsløsninger. I et såkaldt roadmap anbefaler vi de kommende anlægs kapacitet, placering og tidspunkt for idriftsættelse. 

Læs mere om AVPLAN her – eller download vidensbladet

papers/avplan_silkeborg-oversigt-2.png

CASES

Vi anvender f.eks. AVPLAN i vores rådgivning til Sønderborg Varme, der i gang med at  tilbyde grøn fjernvarme til området for at udfase den fossile varme til fordel for bl.a.  overskudsvarme fra spildevandsanlæg og teglværker i lokalområdet.

Læs mere her  og hør Sønderborg Varmes Projekt- og udviklingschef, Tue Gejl Christensen, fortælle om deres strategi og vores rådgivning til dem.

bubble