Cases

Kundecase: Sønderborg Varme

FREMTIDENS FJERNVARMESYSTEM

Vi rådgiver Sønderborg Varme i deres proces med at kunne tilbyde grøn fjernvarme til området for at udfase den fossile varme. Derudover beregner vi bl.a. potentialet i overskudsvarmen fra spildevandsanlæg og teglværker i lokalområdet.

Projekt- og udviklingschef Tue Gejl Christensen fortæller:
Sønderborg Varmes Projekt- og udviklingschef, Tue Gejl Christensen, fortæller her, hvad deres strategi går ud på, og hvad det er, Added Values hjælper med:

cases/soenderborg-varme/tue-billede-til-dansk-midt.png

Sønderborg Varme har rigtig mange bolde i luften for at sikre den grønne fremtid, herunder mulighed for forskellige varmeproduktionsteknologier og sammenkobling af flere fjernvarmeforbrugsområder.

Det er ikke nogen kunst at konvertere til grøn fjernvarme. Derimod er det en kunst samtidigt at sikre en billig og robust forsyning.

Det er netop det, vi hjælper med ved at udarbejde en sammenhængende plan - det vi kalder et roadmap. Roadmappet beskriver takten og tonen i implementeringen af nye varmekilder, og det er optimeret i forhold til udfasning af eksisterende anlæg, og sikrer samtidig en høj robusthed overfor fremtidige ændringer i ramme- og markedsbetingelser.

cases/soenderborg-varme/kort-over-omraadet.pngKilde: Sønderborg Varme

Figuren ovenfor viser den nye transmissionsledning mellem Dybbøl og Adsbøl, samt byerne Nybøl og Vester Sottrup, som er gasområder. Det projektforslag Added Values har udarbejdet, handler om at tilslutte Nybøl og Vester Sottrup til fjernvarmenettet, samt at bygge transmissionsledningen mellem Dybbøl og Adsbøl og en biomassekedel i Gråsten. Transmissionsledningen forbinder dermed Sønderborg og Gråsten.

Næste skridt i projektet er at se på hvordan Avnbøl, Ullerup og Blans kan sluttes til fjernvarmenettet. Mellem Ullerup og Blans ligger Danish Crown, som potentielt er en stor varmekunde. 

Avnbøl og Ullerup vil man forsøge at tilslutte fjernvarmenettet uanset om slagteriet tilsluttes, mens Blans kun kobles på, hvis der kan laves en aftale mellem Sønderborg Varme og Danish Crown.

AVPLAN-model
Formålet med AVPLANs beregninger og forskellige visuelle repræsentationer af resultaterne er således at give kunden et grundigt beslutningsgrundlag. Sammen med kunden er det nu muligt at identificere, hvilke energiløsninger, de skal investere i, hvor de skal placeres og hvornår.

Figuren herunder viser Sønderborg Varme, som det er delt op i AVPLAN-modellen. Den illustrerer eksisterende anlæg og investeringsmuligheder og deres placeringer. cases/soenderborg-varme/avplan-modellen-over-anlaeg.png

En stiplet kasse rundt omkring et anlæg betyder, at det er en investeringsmulighed:

cases/soenderborg-varme/avplan-modellen-over-anlaeg-udsnit.png

Vores AVPLAN-software er baseret på modelleringssproget GAMS. Vi har løbende udviklet det over de seneste 10 år og vi forfiner det konstant, så det matcher de fremtidige ønsker for klima-neutrale energiløsninger. Læs artiklen om, hvordan vi anvender AVPLAN til at designe nye fjernvarmesystemer.

 

August 2023

bubble