Cases

Kundecase: DIN Forsyning

GRØN OMSTILLING AF FJERNVARMEPRODUKTION

For forsyningsselskabet DIN Forsyning i Esbjerg beregner vi, hvilke slags grønne energianlæg, de skal investere i hvornår og hvor. Det omfattende projekt går i alt sin kompleksitet ud på, at Esbjergværkets varmeproduktion skal erstattes af en bæredygtig varmeproduktion.

Fremtidens fjernvarme sikres blandt andet med havvandsbaserede varmepumper, som vi er med til at udforme og idriftsætte.

På byggepladsen ses blandt andet flis-lager, akkumulatortank, havvandsvarmepumpebygning og en ny ”varmefordelingscentral”, Ny Krone, som sender varme ud til kunderne i området.

Added Values har blandt andet designet styringen og reguleringen af Ny Krone og rådgivet om de to store havvandsbaserede varmepumper, der kommer til at kunne opvarme ca. 16.000 husstande i området.

cases/din-forsyning/site---drone-15-juni.jpg

Byggepladsen i Esbjerg. Kilde: DIN Forsyning

I filmen her fortæller Kenneth Jørgensen, projektchef hos DIN Forsyning, hvordan vi er med i alle faserne lige fra detailprojektering over udbud til idriftsættelse i projekt ”Fremtidens Fjernvarme”.

cases/din-forsyning/kenneth-nyhedsbrev-17.png

Sammen med DIN Forsyning har vi defineret en løsning, der blandt andet består af to havvandsbaserede varmepumper, en fliskedel og en elkedel. Varmen fra disse tre anlæg skal pumpes ud i byen via Ny Krone.

Modellering og simulering af ”Ny Krone”

I Added Values anvender vi modelbaseret design og dynamisk modellering. Fordelene ved dynamisk simulering er dels, at vi finder eventuelle fejl før en idriftsættelse, fordi vi simulerer forskellige driftssituationer. Det sparer tid, ærgrelser og dermed penge. Dels sikrer det en effektiv idriftsættelse, og at den efterfølgende daglige drift er kvalitetssikret.

Nedenfor er vi inde i Ny Krone-bygningen, der er den nye ”varmefordelingscentral”, som sender fjernvarme ud til forbrugerne i området. Vi har designet styringen og reguleringen af Ny Krone, og på billedet ses returpumper og tilhørende trykmålere.

cases/din-forsyning/ny-krone-fra-film2.png

Design af havvandsvarmepumper 

En almindelig, lille husstandsvarmepumpe lever på afkøling af en luftstrøm, der sendes gennem et udemodul. På samme måde lever varmepumpen i Esbjerg på tilførsel af 14000 m3 havvand. I timen! Havvandet suges ind gennem specialdesignede filtre, som frasorterer fisk, uden at de beskadiges.

Fra disse filtre pumpes vandet 600 meter over til selve varmepumpene, hvor der ”suges” varme ud af havvandet. Herefter returneres vandet til havet; nu et par grader koldere. Dette sker igennem de ca. 2 x 1500 meter rør, der har en diameter på ca. 1,2 meter.

cases/din-forsyning/din_havvandsvarmepumpe_web.jpg

Sådan fungerer en havvandsvarmepumpe. Kilde: DIN Forsyning

 

Juni 2023

bubble