Skrevet af:

Mathias Holm Tøttrup

27. november 2017

Zootropolis

At arbejde som konsulent hos Added Values er ikke så transparent som man skulle tro. Efter jeg har set filmen Zootropolis, fandt jeg en nemmere måde, at forklare hvilke problemstillinger kunder møder og ligeledes, hvilke fordele og værdier vi som ingeniører i Added Values kan skabe. Læs videre i artiklen for at opleve en til-dels barnagtig sammenligning, men derimod en lidt forståelig måde, at forholde sig til vores arbejde på…

Hvad er det du laver som konsulent hos Added Values? Er et spørgsmål jeg ofte møder i min daglige gang, fra både familiemedlemmer og venner. Men fordi spørgsmålet gentagende gange bliver bragt på banen, må der være en bred konsensus om, at konsulentarbejdet er en mystificeret verden, som ingen vover sig ind i, da den ikke indeholder nogle reglementer eller definition. Derfor vil jeg nu forsøge at simplificere og løfte sløret for den verden, vi som konsulenter og ingeniører i Added Values begår os i.

I filmen Zootropolis møder vi en verden hvor dyr er menneskeliggjorte og deres generiske herkomst bestemmer, hvilke fremtidsmuligheder de har. Det er gennem denne problemstilling vi møder hovedkarakteren, kaninen Judy Hopps, som drømmer om at blive politibetjent, hvilket ifølge zoo-samfundet ikke accepteres og det er via denne drøm vi oplever en rejse imod alle odds. Judy Hopps har ikke de samme fysiologiske fordele som de andre politiaspiranter, da hun er en lille gulerodsspisende kanin og de andre er store

rovdyr (såsom tigere og isbjørne), der har en råstyrke Judy ikke har, (hvilket kan sammenlignes med vores kamp imod de store koncerner inden for vores branche, hvor vi også skal tilgå problemstillinger anderledes, da vi ikke har den samme størrelsesmæssige styrke, men vi kan derimod sige, at vi går vores kunder i møde som ligesindede). Derfor bliver hun skubbet ud fra det erhverv som hun elsker og er nød til at skabe en strategi, for at kunne forbedre sig, hvilket jeg (ud fra en konsulents og ingeniørs perspektiv) er glad for at se, da hendes tilgang illustrerer nogle basale strategiske analysemetoder, som vi bruger i vores daglige gang i Added Values.

 

Dette klip giver et resume af Judy Hopps´ udfordringer og succeser på politiskolen.

Nu vil jeg så vise hvordan Added Values kan hjælpe dig ud af en problemstilling, ud fra Judys simple måde, at løse sine udfordringer.

Fase 1: Skab en model for hvad der skal ske og skab den bedste løsning
Det første du skal gøre er at skabe en model for hvad du ønsker at opnå og hvorledes du vil nå dertil. Hvor det i denne sammenhæng er Judy Hopps ønske om at kunne konkurrere med de større dyr. Hvilket er det samme i vores tilfælde, da vi er en ”mindre” virksomhed, der skal konkurrere med de store. Derfor skal vi ligesom Judy Hopps lave en model for, hvordan vi kan konkurrere på ligefod med de andre. Judys størrelse og adræthed, bliver hendes fordel, hvor vi på samme vis adskiller os ved vores høje fokus på service før under og efter et projekt og ligeledes vores ansattes høje erfaring og uddannelsesbaggrund.

Fase 2: Gentagelser er vejen frem
I denne fase skal gentagelsen ses som muligheden for, at gennemteste en løsning eller en model (også kaldt for trial and error). Inden den implementeres i virkeligheden. Det er i denne fase, fejl og mangler i grundidéen findes. Judy har rimelig hurtigt indset, at hun har brug for, at arbejde hårdere og klogere end de andre aspiranter, og ligeledes bruge hendes erfaring… I vores projekter skal modellen tilpasses helt specifikt til de problemer og behov som kunden har. Denne tilpasning baserer vi på vores erfaringer fra andre kunder og på dialog med kunden. Fidusen er, at modellen kan bruges til at undersøge løsningsmuligheder og værdiskabelse uden at skulle genere kundens daglige forretning.

Fase 3: Strategisk analyse og tilpasning
Judy Hopps indleder sin planlægning med at se på hvilke egenskaber hun har, som a

dskiller hende fra mængden, såsom at hun er lille og hurtig. Ud fra dette skaber hun en plan for sin forsatte gang på politiskolen. Hertil bruger hun også metoden trial and error (som nævnt i 2. fase), så hun lærer af sine fejl og derved forbedrer sine fremtidige præstationer. Hun lærer blandt andet at hun skal bruge de andres størrelse og vægt imod dem i samarbejde med hendes egne egenskaber. Ligesom Judy Hopps starter vi også med, at observere en problemstilling og herefter se hvordan vi kan løse den ud fra vores kompetencer. Som følge af dette skaber vi en robust plan for, hvordan udviklingen skal forløbe henover en given tidsperiode. Planen sikrer, at de kommende beslutninger er holdbare og robuste set ud fra de forandringer, som kan opstå både internt og eksternt.

Case:
Når vi går ind i en case og laver en strategisk analyse er vi opmærksomme på hvad den skal kunne producere.

Skabe en realistisk tidshorisont for et projekt.
Økonomisk kvantificering af hvordan udviklingen vil være påvirket af dets omgivelser. Dette vil sikre en robust forretning, men også være grundlag for at kunne handle effektivt på ændringer.
En detaljeret indsigt, hvordan driften af det enkelte anlæg og samdriften mellem forskellige enheder forventeligt vil komme til at se ud i fremtiden. Dette sikrer, at de tekniske løsninger kan realiseres og danner grundlag for de udbudsspecifikationer som skal laves.
Konkrete forbedringstiltag som med fordel kan gennemføres her og nu. Dette kan for eksempel være nye strategier for opbygning af nye interne kompetencer.
En yderligere sammenligning med kaninen Judy Hopps´ situation, kan ses i det samarbejde vi havde med en koncern (virksomheden er anonymiseret), der er et forsyningsselskab, som ejer både affaldsfyrede kraftvarme anlæg, fjernvarme forsyningsnet og spidslastanlæg. Som en del af en strategisk analyse er der blevet undersøgt om der er forretning i at bygge akkumulatortanke i deres net.

Investeringsmæssigt kræver løsningen, at der bygges en akkumulatortank og udskiftes et bypass damprør på det ene affaldsfyrede anlæg. Sidstnævnte nødvendige tiltag er en konsekvens af en kombineret anvendelse af strategisk analyse og anlægsmæssig detailviden. Driftsmæssigt vil der med udgangspunkt i markeds- og anlægsforhold for 2015 kunne opnås en markant årlig forøgelse af dækningsbidraget (beløbet censureret).

Den øgede indtjening kommer primært fra reducerede tab i elmarkedet og fra fortrængning af dyrere fjernvarmeproduktion på spidslastkedler. Indtjeningsforbedringen er særdeles robust overfor for eksempel variationer i elpriserne. Herudover har det været en del af analysen, at finde den optimale størrelse på tanken og den bedste placering af tanken.

Det videre forløb i denne løsning: Added Values har gennemført analysen i samarbejde med kunden, som efterfølgende har ønsket selv at kunne gennemføre denne type analyser. Til dette formål har Added Values leveret en kundetilpasset version af det strategiske analyseværktøj til kunden.

Afsluttende ord

Der henvises til filmen Zootropolis (vi tager ikke ejerskab over filmens indhold, men bruger materialet som et komparativt middel).

Måden hvorpå vi kan adskille os fra Judy Hopps er, at hun skulle finde løsningen på sine fejl undervejs, da hun ikke kunne løse de stillede opgaver som hun mødte på politiskolen. Vi kan som ansatte i Added Values springe nogle af disse fejlagtige gentagelser over, da vi har mange års erfaring inden for vores arbejdsfelt og derved gå direkte til problemstillingen og skabe en løsning på denne.

Så når du står overfor en problemstilling, tænk på hvad Judy Hopps ville gøre i denne situation eller ring til i Added Values og få en løsning der bliver tilpasset til dit problem.

Referencer
Howard, Byron og Moore, Ritch; Zootropolis, Disney, 2016

Flere indlæg fra samme kategori

Nye Lokaler

For tre måneder siden kunne vi i Added Values endelig tage vores nye lokaler i brug. Adressen er næsten den samme som før – Lys...

Added Values hjemmeside er nu i luften!

Vi er nu i luften med vores hjemmeside, hvor i kan læse mere om, hvordan vi kan skabe merværdi – Added Value – til din virksomh...

Varmepumper sænker ikke strømforbruget

Pengene sparet ved at skifte til varmepumpe er små og miljøfordelen ryger også, da folk i stedet læner sig tilbage og skruer op...

Added Values rådgiver internationalt

Added Values holdt sammen med Energistyrelsen, den danske ambassade i Kina og CNREC (China National Renewable Energy Centre) en...