Teknologivurderinger på markedsniveau

Omstilling af energisystemet er i gang

El- og energisystemet er midt i den største omstilling nogensinde – fra central fossilt baseret produktion til decentral grøn produktion. Danmark er foregangsland, og internationalt følger man Danmarks succes.

De politisk mål er meget ambitiøse på området – fx skal halvdelen af elforbruget være dækket af grøn strøm i 2020, og samtidig skal fossil produktion være helt udfaset i 2050.

Vi tilbyder

  • At vurdere porteføljen af tekniske løsningsmuligheder, så anlægsejere kan træffe investeringsbeslutninger ud fra en sammenstilling af mulighederne
  • At foretage en analyse af markedspotentialet for et specifikt anlægskoncept, så business casen bliver skarpest mulig
  • At udvikle overblik over teknologiers indpasningsevne og modenhed, så der opnås overblik over roadmap forløb for implementering
  • At idenficere cost-effektive løsningsmuligheder når markedsforholdene ændrer sig
  • At analysere teknologiers egnethed i fremtidens energisystem, så de samfundsmæssige investeringer kan optimeres

Projekteksempler

  • Sammenligning af forskellige konceptmuligheder, fx kraftvarmeproduktion kombineret med større akkutank eller varmepumpe, med det formål at anlægsejeren kan øge fleksibiliteten mellem el-produktion og varmeproduktion,
  • Afdækning og fastsættelse af tekniske randbetingelser i forbindelse med systemanalyser, med det formål at sikre konsistente og realistiske beregninger til strategiarbejde eller beslutningsprocesser
  • Udvikling af værktøj som kan konsekvensberegne teknologiinvesteringer hen over en årrække, med det formål at risikoafdække investeringerne og sikre den løbende indtjening

Kontakt os

Og få et uforpligtende snak med en af vores professionelle konsulenter.