Konceptoptimering – klassiske kraftvarmeanlæg

Tilpasning af kraftvarme-produktionen er nødvendig

I Danmark er der en stor mængde eksisterende mindre og større kraftvarmeværker som også i fremtiden via små tilpasninger kan skabe stor værdi. Store forandringer i markeds- og rammebetingelserne gennemføres i disse år, og derfor vil det være nødvendigt at tilpasse anlæggene i retning af en driftsfleksibel og grøn profil. Tilpasningerne skal foregå via velovervejet investeringer og uden at gå på kompromis med driftssikkerhed, energieffektivitet, miljøpåvirkninger og anlægslevetid.

Vi tilbyder

  • At designe mindre anlægsændringer, så der kan opnås forbedret driftsfleksibilitet
  • At lave konsekvensvurdering ved anlægsændringer, så der sikres høj virkningsgrad, høj driftsfleksibilitet og lang levetid
  • At foretage en komplet vurdering af anlæggets driftsperformance, så der målrettet kan igangsættes forbedringstiltag
  • At udvikle modeller/beregningsprogrammer, så nye typer af anlægskoncepter kan vurderes

Projekteksempler

  • Tilpasning af ristefyret kedel så der kan fyres med flere typer af brændsler, fx biobrændsler, med det formål at sikre robust drift uden at der opstår uventede vedligeholdelsesmæssige konsekvenser
  • Vurdering og fastlæggelse af materiale løsninger til affaldsfyret kedel, med det formål at reducere vedligeholdelsesudgifter
  • Design af nyt reguleringskoncept som forbedrer anlæggets muligheder for at deltage i regulerkraft- og systemydelsesmarkederne, med det formål at øge indtjeningen på el-produktionen
  • Udvikling af model som kan eftervise, at sænkning af teknisk minimum på et kraftvarmeværk ikke medfører ustabilitet i fordampersystemet og ikke giver øget slitage af hedeflader

Kontakt os

Og få et uforpligtende snak med en af vores professionelle konsulenter.