Koncept optimering – integreret energi og bio produktion

Tilpasning af kraftvarme-produktionen er nødvendig Konventionel varme og energiproduktion er kombineret med nye typer af plante-kombinationer.

Siden produktionen af vindenergi i Danmark er stigende, er behovet for varme og energi i distrikterne, som to separate produkter blevet en fornødenhed. På samme tid er den politiske opmærksomhed på brugen af biomasse som et mere effektivt redskab stigende. Begge faktorer er vigtige når plante ejere overvejer nye planteproces-kombinationer. For eksempel med formålet, at optimere beholdningen af energiprodukter på det rigtige tidspunkt og hertil udnytte synergien i bio-brændstofproduktionen. Dette betyder at der er en stor efterspørgsel på nye proceskoncepter, hvori eksisterende planter er brugt og ligeledes det overordnede koncept er optimeret i forhold til investering, brændstofs-effektivitet, fleksibilitet og levetid.

Vi tilbyder

  • Feasibility studier af løsningsmuligheder, så der sikres et effektivt beslutningsgrundlag for anlægsejere
  • Site-specifikke konceptanalyser, så der opnås et optimalt koncept mht. omkostninger og driftsegenskaber
  • Design og optimering af reguleringskoncepter, så der optimal udnyttelse af investeringerne i procesanlæg
  • Optimering af materialevalg i forbindelse med nye procestyper, så investeringsniveau optimeres i forhold til levetid

Projekteksempler

  • Afdækning af forskellige konceptmuligheder for et biomassefyret kraftvarmeværk, med det formål at kunne udnytte røggaskondensering til at øge fjernvarmeproduktionen
  • Analyse af integreret koncept med kraftvarmeværk, biogasanlæg, bioethanolanlæg og varmepumpe, med det formål at optimere virkningsgrad dog driftsmæssig høj robusthed ved produktionsændringer og fejlhændelser
  • Udvikling af modelbaseret performance værktøj til den daglige driftsopfølgning, så der sikres løbende sikres mindst mulige driftsomkostninger og højest mulig markedsgevinst
  • Udvikling af blokleder koncept til integreret produktionsanlæg, så der sikres højest mulig rådighed (driftsstabilitet) og højest mulig evne til at ændre produktion af el, varme og bioethanol

Kontakt os

Og få et uforpligtende snak med en af vores professionelle konsulenter.