Skrevet af:

Mathias Holm Tøttrup

18. April 2018

Direktørens beretning

Jeg har engang hørt at der er en sammenhæng imellem humor og intelligens. For det at være sjov kræver social intelligens, kreativitet, et godt sprog og evnen til at tænke hurtigt. Derfor må humor være måleenheden for hvordan man positionere sig i en samtale, jobbet og socialt. Og jeg er jo direktør, så jeg må jo være et komisk geni… Så pas på Anders Mattesen.

 

Og bare for en god ordens skyld har jeg lavet denne intelligenstest til jer.

 

Sherlock Holmes
Den berømte detektiv Sherlock Holmes og hans assistent Doctor Watson er på camping og overnatter i telt. Midt om natten prikker Holmes til Watson og spørger ham: “Watson, kig op på stjernerne og fortæl mig hvad du udleder.”

WATSON: Jeg ser millioner af stjerner, og hvis der er millioner af stjerner og blot nogle af dem har planeter, så er det temmelig sandsynligt at der er nogle planeter ligesom Jorden, og hvis der er planeter som Jorden så er der sandsynligvis også liv.

HOLMES: “Watson, din idiot! Der er nogen der har stjålet vores telt.”

 

Hvad så? Griner du nu?

 

Så er du klog. Og hvis du ikke fandt denne joke sjov, vil jeg råde dig til at løbe så hurtigt som vinden vil tage dig, for jeg skal til at udpensle et yderst kompliceret produktprogram. Men bare rolig jeg skal nok forsøge at forklare det, så selv ”Langsomme Linda” på bagerste række kan følge med. Du ved, hende der tog lyserøde rulleskøjter på i skole og havde fem rottehaler i håret.

Så jeg tænker… At alle nok godt kan følge med i mine utroligt kloge tankestrømninger – For jeg grinte jo næsten af den utroligt velskrevne joke… Så jeg må jo være klog, eller hvad?

 

Vores produktprogram: Jeg står i den situation at jeg skal fortælle nye samt gamle kunder, hvad Added Values produktprogram er. Herunder er det første punkt, teknologivurderinger på markedsniveau i forhold til omstillingen af energisystemet. Hertil vil jeg så lige nævne at El- og energisystemet er midt i den største omstilling nogensinde – fra central fossilt baseret produktion til decentral grøn produktion, hvor vi som koncern tilbyder:

 • At vurdere porteføljen af tekniske løsningsmuligheder, så anlægsejere kan træffe investeringsbeslutninger ud fra en sammenstilling af mulighederne.
 • At foretage en analyse af markedspotentialet for et specifikt anlægskoncepts, business casen bliver skarpest mulig.
 • At udvikle overblik over teknologiers indpasningsevne og modenhed, så der opnås overblik over roadmap forløb for implementering.
 • At identificere cost-effektive løsningsmuligheder når markedsforholdene ændrer sig
 • At analysere teknologiers egnethed i fremtidens energisystem, så de samfundsmæssige investeringer kan optimeres.

Konceptoptimering – klassiske kraftvarmeanlæg i forhold til tilpasning af kraftvarmeproduktionen. Når man ser på Danmark, er der en stor mængde af eksisterende mindre og større kraftværker som også i fremtiden via små tilpasninger kan skabe stor værdi. En tilpasning af anlæggende i retningen af driftsfleksibilitet og grøn profil. Denne skal ske via velovervejede investeringer. I denne sammenhæng tilbyder vi dette:

 • At designe mindre anlægsændringer, så der kan opnås forbedret drifts fleksibilitet.
 • At lave konsekvensvurdering ved anlægsændringer, så der sikres høj virkningsgrad, høj driftsfleksibilitet.
 • At foretage en komplet vurdering af anlæggets driftsperformance, så der målrettet igangsættes forbedringstiltag.
 • At udvikle modeller/beregningsprogrammer, så nye typer af anlægskoncepter kan vurderes.

En tredje ting er at produktionen af vindenergi i Danmark er stigende og derved er er behovet for varme og energi i distrikterne, som to separate produkter blevet en fornødenhed. Dette betyder at der er en stor efterspørgsel på nye proceskoncepter, hvori eksisterende planter er brugt og ligeledes det overordnede koncept er optimeret i forhold til investering, brændstofs-effektivitet, fleksibilitet og levetid.

 • Feasibility studier af løsningsmuligheder, så der sikres et effektivt beslutningsgrundlag for anlægsejere.
 • Site-specifikke konceptanalyser, så der opnås et optimalt koncept med henhold til omkostninger og driftsegenskaber.
 • Design og optimering af reguleringskoncepter, så der optimal udnyttelse af investeringerne i procesanlæg
 • Optimering af materialevalg i forbindelse med nye procestyper, så investeringsniveau optimeres i forhold til levetid.

Den stigende konkurrence inden for energiproduktionen, både i forhold til varmeproduktion, el-produktion og kombinationen, har medført en stigende grad af prismæssigt pres. Derfor er det vigtigt at have hurtige reaktioner, i den daglige drift, på selv små performancereduktioner. Hertil vil en effektiv forebyggelse og hurtig løsning være særdeles vigtig. Hertil tilbyder vi disse ydelser.

 • Beregning af anlæggets virkningsgrad, herunder opdeling på delprocesser og beregning af eventuelle degraderinger hen over tid.
 • Levetidsvurderinger af anlæggets højtemperaturkomponenter.
 • Identifikation af årsag ved havarier og opstilling af løsninger hertil.
 • Vurdering af konsekvenser ved brændselsvariationer og introduktion af nye brændsler.
 • Udvikling af værktøjer som kan støtte driften i den daglige opfølgning og indmelding til markedet.

Den femte og sidste del af vores produktprogram som jeg vil benævne er driftsoptimeringsværktøjer, i forhold til performanceovervågning af hurtige svar og indgreb. Herunder kan der ses at beregningen i henhold til et anlægs virkningsgrad og visualisering af performanceindikatorer for operatører er tilbagebetalt i løbet af meget kort tid, hvilket er et potentiale, der ikke er udnyttet fuldt ud, hverken i klassiske kræftvarmeværker, vindmøller eller integrerede anlæg. Hvortil vi tilbyder disse ydelser:

 • Modelbaserede værktøjer som kan give operatøren løbende viden om anlæggets performance.
 • Modelbaserede værktøjer som kan give input til lastplanlægningen om marginalomkostninger.
 • Modelbaserede værktøjer som kan konsekvensberegne vedligeholdelsesomkostningerne ved særlige markedsmuligheder.
 • Optimeringsalgoritmer som kan sikre hurtigt og rigtigt svar for modelbaserede værktøjer.

 

Hvis du både fandt joken sjov og vores produktprogram spændende. Vil jeg konkludere, at du er et utroligt menneske, med et stort intellekt. Du kan gå ind og læse mere om vores kompetencer og kvaliteter under fanerne ”Om os” og ”Produkter”, på vores website: http://addedvalues.eu.

More posts from same category

Added Values is now located in Green Tech Center, Vejle

In June Added Values moved from Fredericia to the Green Tech Center in Vejle. Our new address is Lysholt Allé 10, 7100 Vejle. N...

The Danish Energy Agency grants 5 million DKK to Added Values for enhanced operational flexibility in the energy system

EUDP (an Energy Technological Development and Demonstration Program under the Danish Energy Agency) has granted 5 million Danis...

Garanti skal sikre bedre energirenoveringer

Størstedelen af de energirenoveringer, som kommuner, boligselskaber og andre aktører gennemfører i dag, sker uden garanti for, ...

Added Values hjemmeside er nu i luften!

Vi er nu i luften med vores hjemmeside, hvor i kan læse mere om, hvordan vi kan skabe merværdi – Added Value – til din virksomh...