Konceptoptimering – integreret energi- og bioproduktion

bio_stor

Concept optimisation – integrated power and bio production

Conventional heat and power production is combined with new types of plant components

Since the production of wind power in Denmark is increasing, the need to supply district heat and power as two separate products is growing. At the same time the political awareness on using biomass even more efficiently than today is rising. Both factors are important when plant owners consider new process plant combinations. For instance with the purpose of optimizing the supply of energy products at the right time and of utilizing synergies within bio-fuel production. This means that there is a great demand for new process concepts in which existing plants are used and in which the overall concept is optimized in terms of investments, fuel efficiency, flexibility, and life time.

Vi tilbyder

  • Feasibility studier af løsningsmuligheder, så der sikres et effektivt beslutningsgrundlag for anlægsejere
  • Site-specifikke konceptanalyser, så der opnås et optimalt koncept mht. omkostninger og driftsegenskaber
  • Design og optimering af reguleringskoncepter, så der optimal udnyttelse af investeringerne i procesanlæg
  • Optimering af materialevalg i forbindelse med nye procestyper, så investeringsniveau optimeres i forhold til levetid

Projekteksempler

  • Afdækning af forskellige konceptmuligheder for et biomassefyret kraftvarmeværk, med det formål at kunne udnytte røggaskondensering til at øge fjernvarmeproduktionen
  • Analyse af integreret koncept med kraftvarmeværk, biogasanlæg, bioethanolanlæg og varmepumpe, med det formål at optimere virkningsgrad dog driftsmæssig høj robusthed ved produktionsændringer og fejlhændelser
  • Udvikling af modelbaseret performance værktøj til den daglige driftsopfølgning, så der sikres løbende sikres mindst mulige driftsomkostninger og højest mulig markedsgevinst
  • Udvikling af blokleder koncept til integreret produktionsanlæg, så der sikres højest mulig rådighed (driftsstabilitet) og højest mulig evne til at ændre produktion af el, varme og bioethanol

Case: Sammenkobling af etanolproduktion, biogasanlæg og kraftvarmeanlæg

case5

Vi er med til at konsekvensvurdere og konceptoptimere det samlede anlæg så der på et tidligt tidspunkt sikres både høj udnyttelse af ressourcer og høj robusthed i driften