Automatiske driftsoptimeringsværktøjer

software

Automatiske driftsoptimeringsværktøjer

Løbende performanceovervågning er forudsætningen for hurtige svar og indgreb

Erfaringerne viser, at online beregning af anlæggets virkningsgrad og visualisering af performanceindikatorer for operatører er tilbagebetalt i løbet af meget kort tid – både fordi modeller kan afsløre reduceret performance effektivt og fordi værktøjets tilstedeværelse giver øget fokus. Potentialet på dette område er slet ikke udnyttet fuldt ud hverken i klassiske kraftvarmeværker, vindmøller eller integrerede anlæg. Desuden skaber udviklingen i elmarkedet nye behov for at kunne forudsige og konsekvensvurdere den driftsfleksibilitet som kan udnyttes til at øge indtjeningen.

Vi tilbyder

  • Modelbaserede værktøjer som online kan give operatøren løbende viden om anlæggets performance
  • Modelbaserede værktøjer som online kan give input til lastplanlægningen om marginalomkostninger
  • Modelbaserede værktøjer som online kan konsekvensberegne vedligeholdelsesomkostningerne ved særlige markedsmuligheder
  • Optimeringsalgoritmer som online kan sikre hurtigt og rigtigt svar for modelbaserede værktøjer

Projekteksempler

  • Udvikling af værktøj som løbende kan beregne marginalomkostningerne for biomassefyret kraftvarmeværk med skiftende brændsel, med det formål at kunne indmelde optimalt til el-markedet
  • Udvikling af værktøj som online kan beregne den driftsfleksibilitet som er til rådighed til markedet, med det formål at udnytte indtjeningsmulighederne på intra-day og regulerkraftmarkederne bedst muligt
  • Udvikling af værktøj til at beregne levetidsforbruget i højtemperaturkomponenter, så fokus på levetidsmæssige konsekvenser ved volatil produktion øges

Case: Værktøj til optimering af driften på komplekst produktionsanlæg

case3

Vi er med til at udvikle et værktøj så driften i det daglige kan udnytte anlægsmulighederne optimalt i markederne samtidig med at der sikres høj rådighed og lave vedligeholdelsesomkostninger