Blog

Automatiske driftsoptimerings værktøjer

Erfaringerne viser, at online beregning af anlæggets virkningsgrad og visualisering af performanceindikatorer for operatører er tilbagebetalt i løbet af meget kort tid – både fordi modeller kan afsløre reduceret performance effektivt og fordi værktøjets tilstedeværelse giver øget fokus. Potentialet på dette område er slet ikke udnyttet fuldt ud hverken i klassiske kraftvarmeværker, vindmøller eller integrerede anlæg. Desuden skaber udviklingen i elmarkedet nye behov for at kunne forudsige og konsekvensvurdere den driftsfleksibilitet som kan udnyttes til at øge indtjeningen.

Are you interested?

If you have any questions or just want to get further information do not hesitate to contact us.


Contact Added Values
close-link