Blog

hvid

Added Values har fået EUDP midler til at skabe driftsfleksibilitet i energisystemet

EUDP har bevilget 5 mill kr til at udvikle og demonstrere et nyt software værktøj, så de eksisterende termiske el- og varmeproducenter kan tilbyde mere fleksibillitet til markederne. Added Values skal lede projektgennemførelsen og markedsføre værktøjet efterfølgende.

Vi er meget stolte over at have modtaget EUDP midlerne, så vi sammen med vores partnere i projektet, Sønderborg Fjernvarme, EMD og Aalborg Universitet, kan sætte turbo på udviklingen af værktøjet som vil lukke det hul som er mellem markedsbehovene og det uudnyttede potentiale i eksisterende anlæg. Vi er et forholdsvis nyt firma, men vi har en lang og lærerig fortid fra energibranchen, så sammen med de øvrige partnere har vi et meget stærkt og effektivt set-up.

Værktøjet, som skal hedde FlexIQ, bygger på detaljeret forståelse for driften af termisk energiproduktion og markedsbehov, og skal vha. avancerede modeller støtte driften af anlæggene, så der opnås en øget flexibilitet samtidig med, at der sikres en høj brændselsudnyttelse og et minimum af vedligehold.

Vi er sikre på, at værktøjet  vil bringe stor merværdi både til anlægsejere og det danske samfund, og vi er også overbeviste om, at der vil være et stort eksportpotentiale, når andre lande ligesom Danmark forfølger en vedvarende energistrategi med øgede mængder vind- og solenergi.

Udgivet: 2013/07/01

Are you interested?

If you have any questions or just want to get further information do not hesitate to contact us.


Contact Added Values
close-link