Blog

Automated operation optimisation tools

Continuous performance monitoring leads to responsiveness

Erfaringerne viser, at online beregning af anlæggets virkningsgrad og visualisering af performanceindikatorer for operatører er tilbagebetalt i løbet af meget kort tid – både fordi modeller kan afsløre reduceret performance effektivt og fordi værktøjets tilstedeværelse giver øget fokus. Potentialet på dette område er slet ikke udnyttet fuldt ud hverken i klassiske kraftvarmeværker, vindmøller eller integrerede anlæg. Desuden skaber udviklingen i elmarkedet nye behov for at kunne forudsige og konsekvensvurdere den driftsfleksibilitet som kan udnyttes til at øge indtjeningen.