Blog

hvid

Why, vision or driving force

Hello, my name is AddedValues and I have been very unsure on why I am who I am and what I am supposed to write about myself – Now that I have a desire to send my CV to you.

 

The first question “Do I have to write something about myself?”

The question almost always touches me when I have to write something on my LinkedIn profile or my blog, do I have to write something about myself. But in this inner dialogue I always come to the same flat answer “It would be extremely strange if I wrote about someone else”.

 

For my personality, values and hobbies are interesting to potential employers, collaborators and customers – or what?

 

 

 

 

A little about myself: I am a medium sized specialist company that perform contract research, development work and counselling in collaboration with universities and affiliates. In addition, I enjoy having a good conversation over the phone with my customers, in order to maintain good cooperation. If this should not be enough, I´d like to jump on an airplane to meet you at your home where, as a little extra bonus info, I can tell that I have been in England five to six times in the last month and a half, just for the sake of a couple of customers – because the customer always comes first.

 

My mission, is that I along with my customers in the energy and process industry will create increased value in the daily production of the customers. All the tasks that I solve with the customers are characterized by the combination of research, development and software products. Most tasks will contain several of these elements at the same time to ensure the development of the knowledge that provides maximum value creation for my customers.

 

What is my “why”? I have heard from many that a clear “why” can make you more attractive and different, to which I have been able to see that many describe their skills, but very few what drives them. Therefore, will I now try to describe my “why”, which means my dream, vision and driving force, which gives me a smile every day.

 • Why do I do what I do: I do what I do because I enjoy seeing myself grow both figuratively and literally, and I’m burning to create a good workplace where everyone thrives and meets at work every day with a smile, just like myself.
 • How do I do what I do: I have over 100 years of experience in my field, and it is the basis for delivering high-tech solutions where I combine the subject areas:
  • Material technology
  • Process control
  • Process optimization
  • Thermo dynamics
  • Energy technology
  • Fluid dynamics
  • Strategic planning
 • What am I and what do I do: I am a consulting company that makes a virtue of delivering quality work.

What makes me as a company unique: “I’m happy, loyal and energetic” a bit like a golden retriever. But I am much more than that; I also consist of a multitude of engineers who work hard and in pure silence, four owners who can work with an open and a closed door, a female director who can often shout a little too loud (but only in the good way) and look like a broom that sway in the wind and finally a study assistant, with a little too curly brain.

 

If this is something you would like to work with, would I happily have a non-binding conversation with you.

 

I look forward to hearing from you.

 

Sincerely AddedValues.

 

I can be contacted:

Tlf: +45 2447 9590

Mail: info@addedvalues.eu

 

Published: 2018/03/07

 


Hej, jeg hedder AddedValues, og jeg er blevet meget i tvivl om, hvorfor jeg er til, hvem jeg er og hvad jeg skal skrive om mig selv – nu hvor jeg har et ønske om at sende mit CV ud til jer.

 

Det første spørgsmål ”skal jeg skrive noget om mig selv?”

Spørgsmålet rammer mig næsten altid når jeg skal skrive noget på min LinkedIn profil eller min blog, om jeg skal skrive noget om mig selv. Men i denne indre dialog kommer jeg altid frem til det samme platte svar ”Det ville da være yderst mærkværdigt, hvis jeg skrev om en anden”.

 

For min personlighed, værdier og fritidsinteresser er interessante for potentielle arbejdsgivere, samarbejdspartnere og kunder – eller hvad?

 

Lidt om mig selv: Jeg er en mellemstor specialistvirksomhed, som udfører kontraktforskning, udviklingsarbejde og rådgivning i samarbejde med universiteter og erhvervsvirksomheder. Ydermere nyder jeg at have en god samtale over telefonen med mine kunder, for at vedligeholde et godt samarbejde. Hvis dette ikke skulle være nok, så hopper jeg gerne på et fly i tide og utide for, at møde dig på din hjemmebane, hvor jeg som lidt ekstra bonusinfo kan informere, at jeg har været i England fem seks gange den sidste halvanden måned, bare for ét par kunders skyld – for kunden kommer jo altid i første række.

 

Min mission er, at jeg sammen med mine kunder indenfor energi- og procesindustri vil skabe øget værdi, i den daglige produktion hos kunderne.

Alle de opgaver som jeg løser sammen med kunderne, er kendetegnet ved sammenspillet mellem forskning, udvikling og softwareprodukter. Langt de fleste opgaver vil indeholde flere af disse elementer samtidigt for at sikre udvikling af den viden, der giver maksimal værdiskabelse for mine kunder.

 

Hvad er mit ”hvorfor”? Jeg har hørt fra mange at et klart ”hvorfor” kan gøre én mere attraktiv og anderledes, hvortil jeg har kunnet se, at mange beskriver deres kompetencer, men meget få hvad der driver dem. Derfor vil jeg nu forsøge at beskrive mit ”hvorfor”, altså min drøm, vision og drivkraft, så på sin vis det der giver mig et påklistret smil til hverdag.

 • Hvorfor gør jeg det jeg gør: Jeg gør det jeg gør, fordi jeg nyder at se mig selv vokse, både figurativt og bogstaveligt, og jeg brænder for at skabe en god arbejdsplads, hvor alle trives og møder på arbejde hver dag med et smil, ligesom jeg selv gør.
 • Hvordan gør jeg det jeg gør: Jeg har over 100 års erfaring indenfor mit område, og det er udgangspunktet for, at jeg leverer højteknologiske løsninger, hvor jeg kombinerer fagområderne:
  • Materialeteknologi
  • Procesoptimering
  • Procesregulering
  • Termodynamik
  • Energiteknologi
  • Strømningsteknik
  • Strategisk planlægning
 • Hvad er det jeg er/gør: Jeg er en konsulentvirksomhed, der sætter en dyd i at leverer kvalitetsarbejde.

 

Hvad der gør mig som virksomhed unik: ”Jeg er glad, loyal og energisk” lidt ligesom kernefamiliens Golden Retriever. Men jeg er meget mere end det; jeg består også at et væld af ingeniører, der sætter en dyd i at arbejde i stilhed, fire ejere der både kan arbejde med en åben og lukket dør, en kvindelig direktør, der ofte kan råbe lidt for højt (men kun på den gode måde) og ligne et kosteskaft der svajer i vinden og til sidst en studiemedhjælper, med en lidt for krøllet hjerne.

 

Hvis dette er noget som du kunne tænke dig at arbejde sammen med, vil jeg med glæde have en uforpligtende samtale med dig.

 

Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

Added Values.

Jeg kan kontaktes på:

Tlf. +45 2447 9590

Mail: info@addedvalues.eu

 

Udgivet: 2018/03/07

Mathias Holm Tøttrup har arbejdet hos Added Values siden efteråret 2017 og har en bacheloruddannelse i Informationsvidenskab. Han er igang med, at tage sin kandidatgrad i Informationsvidenskab og vil være færdiguddannet i 2019. Mathias arbejder med vedligeholdelsen af Added Values’ hjemmeside og sociale medier samt kommunikationen herigennem.

Leave a comment

Name*

E-mail*

Website

Comment*

Are you interested?

If you have any questions or just want to get further information do not hesitate to contact us.


Contact Added Values
close-link