Teknologivurderinger på markedsniveau

produkt5_stor

 

Teknologivurderinger på markedsniveau

Omstilling af energisystemet er i gang

El- og energisystemet er midt i den største omstilling nogensinde – fra central fossilt baseret produktion til decentral grøn produktion. Danmark er foregangsland, og internationalt følger man Danmarks succes.

De politisk mål er meget ambitiøse på området – fx skal halvdelen af elforbruget være dækket af grøn strøm i 2020, og samtidig skal fossil produktion være helt udfaset i 2050.

Vi tilbyder

  • At vurdere porteføljen af tekniske løsningsmuligheder, så anlægsejere kan træffe investeringsbeslutninger ud fra en sammenstilling af mulighederne
  • At foretage en analyse af markedspotentialet for et specifikt anlægskoncept, så business casen bliver skarpest mulig
  • At udvikle overblik over teknologiers indpasningsevne og modenhed, så der opnås overblik over roadmap forløb for implementering
  • At idenficere cost-effektive løsningsmuligheder når markedsforholdene ændrer sig
  • At analysere teknologiers egnethed i fremtidens energisystem, så de samfundsmæssige investeringer kan optimeres

Projekteksempler

  • Sammenligning af forskellige konceptmuligheder, fx kraftvarmeproduktion kombineret med større akkutank eller varmepumpe, med det formål at anlægsejeren kan øge fleksibiliteten mellem el-produktion og varmeproduktion,
  • Afdækning og fastsættelse af tekniske randbetingelser i forbindelse med systemanalyser, med det formål at sikre konsistente og realistiske beregninger til strategiarbejde eller beslutningsprocesser
  • Udvikling af værktøj som kan konsekvensberegne teknologiinvesteringer hen over en årrække, med det formål at risikoafdække investeringerne og sikre den løbende indtjening