Blog

hvid

Added Values har fået EUDP midler til at skabe driftsfleksibilitet i energisystemet

EUDP har bevilget 5 mill kr til at udvikle og demonstrere et nyt software værktøj, så de eksisterende termiske el- og varmeproducenter kan tilbyde mere fleksibillitet til markederne. Added Values skal lede projektgennemførelsen og markedsføre værktøjet efterfølgende. Vi er meget stolte over at have modtaget EUDP midlerne, så vi sammen med vores partnere i projektet, Sønderborg Fjernvarme, EMD og Aalborg Universitet, kan sætte turbo på udviklingen af værktøjet som vil lukke det hul som er mellem markedsbehovene og det uudnyttede potentiale i eksisterende anlæg. Vi er et forholdsvis nyt firma, men vi har en lang og lærerig fortid fra energibranchen, så...
LÆS MERE
hvid

Added Values hjemmeside er nu i luften!

  Vi er nu i luften med vores hjemmeside, hvor i kan læse mere om, hvordan vi kan skabe merværdi - Added Value - til din virksomhed. Added Values er en specialistvirksomhed, som udfører kontraktforskning, udviklingsarbejde og rådgivning i samarbejde med universiteter og erhvervsvirksomheder. Added Values mission er, at vi sammen med vores kunder indenfor energi- og procesindustri vil vi skabe øget værdi, Added Value, i den daglige produktion hos kunderne. Alle opgaver, som Added Values løser sammen med kunderne, er kendetegnet ved sammenspillet mellem forskning, udvikling, rådgivning og software produkter.  Langt de fleste opgaver vil indeholde flere af disse elementer samtidigt for at ...
LÆS MERE
hvid

Jysk energiselskab vil hente biomasse til hele Europa

Et lille dansk energiselskab lancerer nu en voldsom og ambitiøs satsning. Randersbaserede Verdo har haft så stor succes med import af træer fra gummiplantager i det afrikanske land Ghana, at selskabet nu indleder en massiv satsning på import og salg af disse træer til brændsel i kraftværker, populært kaldet biomasse. Det skriver Børsen i dag. Verdos ambition er at blive storleverandør af biomasse i Europa....
LÆS MERE
hvid

Garanti skal sikre bedre energirenoveringer

Størstedelen af de energirenoveringer, som kommuner, boligselskaber og andre aktører gennemfører i dag, sker uden garanti for, at de udførte energitiltag rent faktisk giver den energibesparelse, man har beregnet inden projektstart. Derfor er nye garantiordninger på vej, som skal sikre, at entreprenøren leverer de lovede energibesparelser. Det skriver Licitationen. Det er Bygningsstyrelsen, der selv har energirenoveret 50 bygninger, som sammen med Energistyrelsen arbejder på at udvikle standardgarantimodeller til energirenoveringer. Styrelsen har netop udbudt opgaven om at udvikle og teste modellerne.cc
...
LÆS MERE